Dobrá volba pro město - Slušnost se vyplácí                         


VOLEBNÍ PROGRAM      KANDIDÁTNÍ LISTINA      NAŠE NÁZORY      FOTOGALERIE      ODKAZY      ÚVOD




Cesta domů,
V srpnu mi po dlouhé nemoci umřela máma. Měla rakovinu. Rakovinu, kterou ještě neumíme léčit a na kterou bohužel umírá stále více lidí. Myslím, že umírání a opouštění tohoto světa není jednoduchá věc a mnoho lidí v tomto nelehké období zůstává o samotě.

Je rok 2010 máme skvělou medicínu a myslím si, že stát na léčbu onkologických pacientů dává velké finanční částky, lékaři v Plzni a Domažlicích mají můj velký respekt. Asi nejtěžší a nejdůležitější vliv na péči mají podle mě mají v nemocnici zdravotní sestry. Zdravotní sestry, které mají doma rodinu, dělají na směny a k tomu musí ve dvou zvládnout 30 různě nemocných a náladových pacientů. Ne vždy je ideální vztah mezi personálem a pacientem. Bohužel nám nedochází, že nemocnice nemůže nahradit rodinu.

Dříve na vesnicích byl vždy vejminek, kam odešli rodiče a mladí převzali grund, odváděli rodičům deputát a starali se o ně. Dnes už je tato doba pryč, proto velmi podporuji hospicové hnutí „Cesta domů“.

Cesta domů je občanské sdružení, jehož cílem je přispět ke zlepšení péče o umírající lidi a jejich blízké. Jen málo nás končí svůj život důstojně a tam, kde si přejeme být. Cesta domů pomáhá tuto situaci změnit. Jsem hrozně vděčný mladé doktorce, která nám řekla, „ Až se Vaší mamince udělá špatně, nevolejte sanitku. Často se stává, že pacient umírá sám v sanitce nebo na chodbě“.

Myslím si, že hospicové hnutí „Cesta domů“ přispívá k našemu lepšímu člověčenství a určitě stojí za podporu jak finanční tak morální.

Vždyť: „Pospěšme milovat lidi neboť tak rychle umírají“

Ing. Petr Jankovec               



Mozartův Requiem
po roce se vrátil pěvecký soubor Čerchovan do arciděkanského kostela v Domažlicích. Byla to generálka před vystoupením ve městě Ludresdo partnerského města Ludres ve Francii, který je partnerské město. Vystoupení sklidilo velký úspěch a Čerchovan ve Francii nezklame.




Štěstí
Koupil jsem si na Vavřinečku cédečko od Prograsu, kde Prof. Pospíšil tvrdí, že jen šťastný člověk může dělat neužitečné věci, my jim dnes říkáme veřejně prospěšné. Já s panem profesorem plně souhlasím a určitě jeho pravidlo platí i pro politiky. Těžko politik, který žije osobní nešťastný život může být pro společnost (pro město) nezištný, poctivý a pravdomluvný. Štěstí! Co je to štěstí? Muška jenom zlatá. Jsou lidé, kteří si myslí, že štěstí se dá koupit. Někdo si pro pocit štěstí koupí pět rumů, někdo krabičku cigaret a jiný koupí tisíce karafiátů, jen aby byl zvolen…

A co na štěstí říká mocný Google:
„Co je to štěstí?“

Jako první najdeme tento odkaz:
“ Štěstí je Český barevný film režiséra Bohdana Slámy z roku 2005“.

Třetí odkaz na Google je na článek paní doktorky Marie Svatošové, kde se paní doktorka ptá svých čtyřletých vnoučat: „Co to znamená to štěstíčko,které každému přejí?“ a vnoučátka mají jasnou odpověď: „Když ho mám ráda, no tak mu přeji štěstíčko.“ Možná si někdo opravu představujeme štěstí jako barevný film obklopen kývači při stříhání pásek, v průvodech a na stadionech. Někdo hledá štěstí a nachází ho ve své rodině a ve svých dětech.

Jsou lidé, kteří skutečně žijí, a jsou lidé, kteří pouze existují nebo jen konzumují.